Visits: 1326

Намерих интересна статия в която се пише че столицата на племето Беси, Узкудама е била на мястото на днешния Костенец. Прочетете я ще ви е интересно

Статията е издадена в списание “ИЛЮСТРАЦИЯ СВЕТЛИНА”  Год. XXXVI. 1928 Книжка II – III

Още нещо за шопите.

Казах по преди, че големото шопско племе се е раздляло не подплемена имащи отделни названия, като напр. серди, меди,агрияни (вместо, граховяни-граовяни) леии и пр. Върху тия отделни названия трябва да са спрем и ги разтълкуваме. Изхождайки от гледището, че всички тракоипирийски племена са и днес по местата си, където са били още преди двадесет столетия и че са говорили на същия език днес наречен български, сръбски и пр. а тогава скитски или въобще варварски, защото славянски език е по-ново наименование, лесно ще обясним тия отделнн названия. Серди например е от праславянското средина, както си е в същност. В Кириловския език срещаме „сердцеведиче Господи* .. . Боже услиши моления средец наших… сретце чисто созжди во мне Боже .. – и пр. В средните векове това название се е видимо изменило. като гласната „е” се прехвърля след двете съгласни и става Средец.
Названието меди е ясно. то е днешното медари. Аглияни е погрешна и е станало от граовяни днешннте граовци. Лееи или леевци от насмешливото име “елевци”. Житепите от Самоковско и днес подигравателно наричат хората населяващи Кюстендилско, Лупнишко, Джумвйско „елевци“, вещото употребвеат думата “еле“, „еле ти кажувам, тая работа не е така“ и пр. И тъй ако Кириловския език, който е от преди хиляда години, днес за днес е мъчно разбираем, колко по мъчно ще се разбира езика говорен от преди 3—4 хиляди година Филарет Черниковски като говори за тракийските беси, казва че столицата им се казвала Узкудама. Той поставя този град около Самоков и го тълкува много сполучливо като тясно място. Преведено на сегашен език озкачам ” тесен дом”. А Узкудама е била на мястото на днешния Костенец. В старобългарския език се среща много чесго думата „узки-узка”. В една църковна песен всекидневно се повтаря път узки прискорбни и пр. Сгаротракийските названия се състояли поаечето от сложни думи напр. Беса пара, Пулпудаава (Пловдив), Узкудама и т. н. И тъй тракийските названия на София (Сердика) (Романизовано) не е никаква непонятна дума, а означава това което е била през толкова векове, именно средишщена полуострова и нящо повече. Пък и самото място отговаря за подобно название. И римляни и византийци и българи и турци си имали София с нейната голяма плодородна н богата котловина за изходна точка в вечни военни походи към различни посоки на полуострова.Липсата на пнсменност е старите тракийски пленена е причината дето нашнте историци и филолози се лутат и немогат да намерят голата истина. Гърцките н латински изопачени названия на местности, градове, реки и планини послужиха за тази голяма забърклност. на която краяъ не се вижда. А нашите шопи и сапеит на старите гръцки и римски писатели са и днес по местата си край бреговете на Искъра, Струма и Нишава, дори до Българска Морава.

П. Моснов.

Категории: ПУБЛИКАЦИИ

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x