Познай историческите личности – 2

Тест: Познай историческите личности - 2

1. Познай историческата личност
 

 

 

 
2. Познай историческите личности

 

 

 
3. Познай историческата личност 

 

 
4. Познай историческата личност 

 

Вашият коментар

Close