Познай историческите личности – 2

Тест: Познай историческите личности - 2

1) Познай историческата личност 

 
2) Познай историческите личности

 

 

 
3) Познай историческата личност
 

 

 

 
4) Познай историческата личност 

 

 

Вашият коментар

Close