ОБЩИТЕЛЕНИ ЛИ СТЕ?

ОБЩИТЕЛЕНИ ЛИ СТЕ?

Ето един въпрос, върху който заслу­жава да се замислите.

 

Бихте ли предоставили своя дом на приятел, който няма къде да праз­нува рождения си ден?
Ще продължите ли да се срещате с човек, който ви е засегнал дълбоко?
Срещу какъв човек бихте избух­нали най-лесно ?
Обичате ли да прекарвате сво­бодното си време сами?
Умеете ли да слушате, когато ви говорят ?
Приятели довеждат у вас непознат човек. Какво е вашето желание?
Имате голяма неприятност или неразположение. Как го преодолявате ?
Колко пъти съзнателно сте ус­пели да се покажете необщителни?
Бихте ли отказали пари на заем ?
Чувствувате се много виновен пред свой приятел. Как бихте постъ­пили ?

Вашият коментар

Close