Двама братя – Българска народна приказка

Двама братя – Българска народна приказка

Имало двама братя. Единият бил лош, завистлив, себелюбец и несправедлив. Другият пък бил добър, не завиждал, помагал на хората, доколкото можел, и се отнасял справедливо към всички. Първият се смеел на втория и се подигравал с неговата справедливост и доброта.…

НАГРАДЕНИ ВОИНИ ОТ с.КОСТЕНЕЦ В ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

НАГРАДЕНИ ВОИНИ ОТ с.КОСТЕНЕЦ В ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

ЧАСТ ПЪРВА ОТ СПИСЪКА НА НАГРАДЕНИ ВОИНИ ОТ с.КОСТЕНЕЦ В ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 1914-1918 ГОДИНА Александър Коцев Янков  ефрейтор 54-ти пехотен полк, 6-а рота с. Костенец, Военен орден „За храброст“, IV ст. за отличие във войната със сърби, англичани и…

Close