Стари снимки на Фолклорен ансамбъл “Момин проход”

Hits: 1064

Фолклорен ансамбъл “Момин проход” е истински разпространител на багрите,ритмите и неповторима-та красота на местните песни, танци, носии и обичаи. Съставът е създаден през 1981 година от десетина жени, изпълнителки на местни народни песни.

Вашият коментар