Карта представена на Константинополската конференция 1876 год.

Hits: 597

Историческа и демографска карта на България. На картата няма година на издаване. Информацията е от: Дора Белчева – Попсавова ” Обзор на картографската сбирка, съхранявана в Народна библиотека “Кирил и Методий”, Известия на Народна библиотека “Кирил и Методий”, т.V (ХІ) София, 1965.

Вашият коментар